Hledáte nejlepší nabídku letenky?

Burkina Faso Lake Tengrela Nature Reserve

Dovolená Burkina Faso Lake Tengrela Nature Reserve


Lake Tengrela Nature Reserve is a hidden gem nestled in the heart of Burkina Faso, Africa. This stunning destination offers a unique and unforgettable vacation experience for wildlife enthusiasts and nature lovers alike.

Located in the southwestern part of the country, Lake Tengrela Nature Reserve is a sanctuary for biodiversity. The reserve covers an area of approximately 2,500 hectares and is dominated by the picturesque Lake Tengrela, which is surrounded by lush vegetation and diverse animal species. The lake itself is not large, but it holds a vast array of flora and fauna that thrive in its peaceful waters.

One of the main attractions of the lake is its rich birdlife. More than 120 bird species can be found here, making it a paradise for birdwatchers. Visitors can spot a variety of colorful species, including the African fish eagle, malachite kingfisher, and several species of ducks and herons. Watching these beautiful birds in their natural habitat is a sight to behold and a photographer's dream.

In addition to its avian inhabitants, Lake Tengrela Nature Reserve is also home to a diverse range of other animals. Crocodiles, turtles, and various species of fish can be observed swimming beneath the water's surface. On land, visitors may encounter warthogs, antelopes, and the elusive sitatunga, which is a unique aquatic antelope species known for its adaptation to wetlands.

Exploring the reserve is best done by boat, allowing visitors to navigate through the waterways and get up close to the wildlife. Local guides are available to provide valuable insights and enhance the overall experience. They will share their knowledge about the various species and help visitors spot the sometimes elusive animals.

In addition to wildlife observation, Lake Tengrela Nature Reserve offers other recreational activities. Visitors can enjoy fishing in the lake, with a chance to catch some of the native fish species. The tranquil surroundings make it a perfect place for relaxation and picnics, allowing visitors to fully immerse themselves in nature's beauty.

While Lake Tengrela Nature Reserve provides a peaceful oasis for travelers seeking serenity, it also offers opportunities for cultural immersion. Nearby villages welcome visitors with warm hospitality, giving them a chance to experience the local way of life. Traditional dances, music, and handicrafts showcase the vibrant cultural heritage of the region.

In conclusion, a holiday in Burkina Faso's Lake Tengrela Nature Reserve promises an unforgettable experience of nature, wildlife, and cultural immersion. With its rich biodiversity, stunning landscapes, and opportunities for outdoor activities, this hidden gem offers a unique and rewarding vacation destination. So, if you're looking to escape the hustle and bustle of everyday life and connect with nature, Lake Tengrela Nature Reserve should be at the top of your travel list.


Nejčastější dotazy a odpovědi Burkina Faso Lake Tengrela Nature Reserve


1. Jaké zvířata mohu vidět v rezervaci Lake Tengrela?
V rezervaci Lake Tengrela můžete vidět sloni, opice, krokodýly, antilopy, hrochy a různé druhy ptáků.

2. Jak se dostanu do rezervace Lake Tengrela?
Rezervace se nachází v západní části Burkiny Faso, asi 300 km od hlavního města Ouagadougou. Nejlepší způsob, jak se dostat do rezervace, je nájem auta nebo pronájem vozidla s řidičem.

3. Můžu se v rezervaci koupat?
Ano, je možné se koupat v jezeře Tengrela. Je však třeba provádět opatření kvůli krokodýlům, kteří žijí v jezeře.

4. Je v rezervaci možné uspořádat safari?
Ano, v rezervaci Lake Tengrela je možné organizovat safari. Safari můžete uspořádat s místními průvodci, kteří vám budou ukazovat různá zvířata a ptáky.

5. Můžu v rezervaci strávit více než jeden den?
Ano, v rezervaci Lake Tengrela je možné strávit více než jeden den. Pro turisty jsou k dispozici různé možnosti ubytování, včetně kempů a lodí.


Letenka Burkina Faso Lake Tengrela Nature Reserve


Burkina Faso is a beautiful country located in West Africa. This landlocked nation is surrounded by six neighboring countries and has a diverse range of landscapes, including forests, savannas, and rivers. Lake Tengrela Nature Reserve is one of Burkina Faso's primary attractions, and it is well worth a visit.

Lake Tengrela Nature Reserve is located in the southwestern part of Burkina Faso. The reserve spans over 3,000 hectares and is home to diverse wildlife, including many species of birds, monkeys, crocodiles, and hippos. The lake itself is a natural reserve, and its waters are teeming with life, including various species of fish.

The reserve is an excellent spot for birdwatching, and visitors have spotted over 40 species of birds here, including the African Jacana and the Malachite Kingfisher. Additionally, the reserve is home to several monkey species such as patas monkeys, green monkeys, red colobus monkeys, and more.

One of the most exciting things about the reserve is the opportunity to take a boat ride in Lake Tengrela. The ride takes visitors around the lake, where they can observe the local wildlife, including its famous hippos. These hefty creatures can often be seen lounging in the shallows of the lake or swimming beneath the boat.

Furthermore, there are several hiking trails within the reserve that offer visitors the chance to explore its natural beauty. These trails meander through rich vegetation, including acacia and baobab trees, giving visitors the chance to spot wildlife up close.

To get to Lake Tengrela Nature Reserve, visitors must first fly into the capital city of Ouagadougou. Various airlines operate flights to Ouagadougou, including Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines, and Turkish Airlines. From there, visitors can take a bus or hire a car and make the four-hour drive to the reserve.

Overall, Burkina Faso's Lake Tengrela Nature Reserve is a hidden gem that's well worth a visit. It offers a unique and unforgettable experience to witness the beauty of African wildlife. With its diverse range of flora and fauna, Lake Tengrela Nature Reserve is an ideal destination for nature lovers, birdwatchers, and adventure seekers alike. So why wait? Book your next trip today and prepare to be amazed by the wondrous sights and sounds of Burkina Faso's natural reserve.


Počasí Burkina Faso Lake Tengrela Nature Reserve


Burkina Faso, země v západní Africe, je známá především svou bohatou a rozmanitou přírodou. Jednou z nejvýznamnějších přírodních rezervací, které stojí za návštěvu, je Lake Tengrela Nature Reserve. Tato rezervace se nachází v blízkosti města Banfora a nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek spojený s divočinou a vzácnou faunou a flórou.

Lake Tengrela je jedním z nejkrásnějších jezer v zemi. Jeho rozloha je více než 25 čtverečních kilometrů a je obklopena tropickým deštným lesem. Jezerem protéká řeka Comoé, která poskytuje útočiště pro mnoho místních i migrujících vodních ptáků. Díky tomu je rezervace lákadlem pro ornitology a milovníky ptáků, kteří sem přicházejí, aby pozorovali vzácné druhy jako například ibise, pelikány a kormorány.

V rezervaci Lake Tengrela je také možné pozorovat vzácné druhy opic, jako jsou paviáni a koluši. Tyto opice jsou velmi přátelské a často se procházejí mezi návštěvníky. Rezervace je domovem také pro další druhy savců, jako jsou antilopy, krokodýli a hroši. Návštěvníci mají možnost se projíždět člunem po jezeře a pozorovat tyto ohrožené živočichy ve volné přírodě.

Během návštěvy rezervace Lake Tengrela je důležité si uvědomit, že počasí v této oblasti může být extrémně horké a suché. Průměrná teplota zde dosahuje 30°C až 35°C a srážky jsou minimální. Nejlepší čas návštěvy je v období od listopadu do ledna, kdy teploty klesají mírně a vegetace je na svém vrcholu. Je však důležité si přinést ochranné prostředky proti slunci, oblečení s dlouhými rukávy a dostatek vody, abyste se chránili před spalujícím letním sluncem.

Lake Tengrela Nature Reserve je jedinečným přírodním pokladem v Burkina Faso. Jeho bohatá fauna a flóra, malebné prostředí jezera a okolní tropický deštný les přitahují návštěvníky z celého světa. Zde mohou objevovat krásy africké divočiny a užívat si nezapomenutelné zážitky. Pokud plánujete cestování do Burkina Faso, nezapomeňte navštívit tento úchvatný kout přírody.


Ubytování Burkina Faso Lake Tengrela Nature Reserve


Burkina Faso, a landlocked country in West Africa, is known for its rich cultural heritage and diverse natural beauty. One of its hidden gems is the Lake Tengrela Nature Reserve, which offers a unique and enchanting experience for nature lovers and adventure seekers.

Lake Tengrela, located in the southwestern part of the country near the town of Banfora, is a picturesque freshwater lake surrounded by lush greenery and magnificent wildlife. Spanning an area of over 2000 hectares, the lake is a protected reserve that provides a habitat for numerous plant and animal species, some of which are endemic to the region.

The reserve offers a range of accommodation options that cater to different preferences and budgets. One popular choice is the lakeside campsites, where visitors can set up their tents amidst the tranquil surroundings. Spending a night under the sparkling African sky, with the sounds of nature as your lullaby, is an unforgettable experience. It is worth noting that the campsites are simple and basic, providing only the most essential amenities such as toilet facilities and fire pits.

For those seeking a more comfortable stay, there are also eco-friendly lodges and guesthouses available near Lake Tengrela. These accommodations blend seamlessly with the natural environment and offer a range of amenities, including private cabins, clean and comfortable beds, and delicious local cuisine. Staying at one of these lodges not only ensures a good night's rest, but also supports the local economy and conservation efforts.

One of the main attractions of Lake Tengrela Nature Reserve is the opportunity to explore the diverse wildlife that calls this place home. The lake is home to a rich variety of bird species, making it a paradise for birdwatching enthusiasts. From colorful kingfishers to majestic herons, visitors can witness these beautiful creatures in their natural habitat. Besides birds, the reserve is also home to monkeys, antelopes, and various reptiles, providing ample opportunities for wildlife spotting and photography.

A visit to Lake Tengrela Nature Reserve is not complete without exploring the lake itself. Boat tours are available, allowing visitors to navigate the calm waters and admire the scenic beauty from a different perspective. As you glide along, you might spot hippopotamuses and crocodiles basking in the sun or catch a glimpse of local fishermen casting their nets.

Aside from its natural beauty, Lake Tengrela is also a place for cultural immersion. Nearby communities welcome visitors with open arms, offering a chance to discover the local way of life. Engaging in traditional dances, visiting craft markets, and tasting local delicacies are just some of the opportunities to connect with the people and their rich cultural heritage.

In conclusion, Lake Tengrela Nature Reserve in Burkina Faso is a hidden gem that showcases the country's natural beauty and cultural diversity. From camping under the stars to staying in eco-friendly lodges, there are accommodations to suit every traveler's preference. With its abundant wildlife, captivating landscapes, and opportunities for cultural immersion, Lake Tengrela offers an unforgettable experience for those seeking a unique and off-the-beaten-path adventure.


Nejlevnější letenky do každé části světa

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Prohledat letenky